نامه زندانی سیاسی سعید ماسوری به دبیر کل ملل متحد برای جلوگیری از ایجاد کهریزکی دیگر توسط ماموران ولی فقیه

0
245

نامه زندانی سیاسی سعید ماسوری  به دبیر کل سازمان ملل متحد برای جلوگیری از شکنجه و قتل بیشتر دستگیر شدگان قیام مردم ایران توسط سرکوبگران رژیم ولی فقیه  که در جایگاه قاضی و  دادستان از قبل از دستگیری، دستگیرشدگان را به محاربه و اعدام تهدید کرده اند و در روزهای اخیر شاهد قتل چندین نفر از دستگیر شدگان در زیر شکنجه بودیم. زندانی سیاسی سعید ماسوری برای متوقف کردن  کهریزکهای ایجاد شده توسط ماموران ولی فقیه و ممانعت از شکنجه و کشتار بیشتر جوانان خواهان اقدام عاجل دبیر کل سازمان  ملل متحد است.

این نامه جهت ارسال به مقامات مربوطه در اختیار این رساته قرار داده شده است .

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ متن نامه به قرار زیر است:

دبیر کل محترم سازمان ملل متحد جناب آقای آنتونی گوترز

احتراما ضمن تشکر از نگرانی و توجه تان به اعتراضات خیابانی مردم ایران به عنوان یک زندانی سیاسی که از روز ۹ ژانویه۲۰۱۸  هجدهمین سال زندانم را شروع می کنم و با شرایط زندان ها در ایران به خوبی آشنایی دارم و می دانم که احتمالا چه بلاهایی بر سر جوانان دستگیر شده می آورند.

مصرانه از شما می خواهم تمامی مساعی خود را در حفظ جان دستگیرشدگان و حقوق تظاهرکنندگان به کار بندید خصوصا اینکه همه مقامات حکومتی این خواسته های سیاسی، اجتماعی، صنفی و مردمی را که محصول چند دهه سرکوب، چپاول و محرومیت از اولیه ترین حقوق انسانی و شهروندی است را با عناوینی مانند اغتشاش ، آشوب، توطئه و وابستگی به بیگانگان معرفی می کنند و این عناوین همانطور که می دانید مقدمه ایست برای سرکوب ، فشار، و احکام قضایی سنگین….!!

کما اینکه این فشارها را از هم اکنون بر دستگیرشدگان در بندهای مجاورمان در زندان متوجه می شویم.

لازم به ذکر نیست که در حکومت های استبدادی که همه چیز در انحصار حکومت است و هیچ حقی برای مردم وجود ندارد، دوگانه هایی مثل سازنده ـ مخرب، در چهارچوب نظام ـ ساختارشکنانه ، از کانال درست ـ غیرقانونی و نهایتا اعتراض ـ اغتشاش ساخته می شود که صدور هر نقل و فعلی  تنها از مجاری حکومتی و نهادهای حکومتی باشد و غیر از آن جواز و مستوجب سرکوب باشد و این طبیعی است که جوانانی که هیچ امید، چشم انداز و زندگی شرافتمندانه ای ندارند و هیچ نهاد واقعی مردمی هم برای بیان مطالباتشان شکل نگرفته و اجازه، قوام نیافته به خیابان می ایند….!!!!!

و حال حکومتی که خود عامل همه این نابسامانی ها و طغیان جوانان است ، در جایگاه قاضی می نشیند و همه را اغتشاشگر و این مطالبات را آشوب و توطئه قلمداد می کند.

هم از این روست که از شما به عنوان دبیرکل ملل متحد می خواهم که همه ابزارهای بین المللی ممکن را برای جلوگیری از سرکوب این جوانان به جان آمده به کار گیرید. پیش از آن که فاجعه انسانی ( مثل کهریزک) به بار آید، خصوصا وقتی دادستان کشور حکم اغتشاشگران را پیشاپیش محاربه ( اعدام و …) اعلام کرده است.

با تشکر،

سعید ماسوری

زندان گوهردشت کرج

دی ماه ۱۳۹۶