نامه خانواده های آسیب دیدگان جنبش سبز به اشتون: می توانیم مستندات نقض حقوق بشر را اختیارتان بگذاریم

0
185

جمعی از خانواده های آسیب دیدگان جنبش سبز در نامه ای به کاترین اشتون، نماینده اتحادیه اروپا که هفته ی گذشته به تهران آمده بود با ابراز خوشحالی از برقراری مجدد ارتباط مردم ایران با دنیا یاداوری کردند که مبادا این دیدارهای منحصر به روابط دولتها باشد و نه روابط ملت ها و همچنین حقوق ملت ها فراموش گردد و مردم در آن نادیده گرفته شوند.

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان به نقل از کلمه، در بخشی از این نامه تصریح شده است که نماینده اتحادیه اروپا می توانست در تهران با خانواده های شهدای جنبش، زندانیان سیاسی و محصوران نیز ملاقات هایی داشته باشد تا آن ها در دیداری مستقیم و بی واسطه مستندات نقض حقوق بشر را در اختیار وی قرار می دادند.

متن این نامه به شرح زیر است:

حضور محترم کاترین مارگارت اشتون

 نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی

 سفر شما به ایران که بعد از حضور هیات نمایندگان پارلمان اروپا صورت گرفت، روزنه امیدی در مردم برای برقراری روابط دیپلماتیک ایران با اروپا و تعامل هر چه بیشتر با ممالک دیگر ایجاد کرد.

 باعث بسی خوشبختی است که پس از انسداد چند ساله روابط سیاسی ایران با دنیا، با روی کار آمدن جناب آقای دکتر حسن روحانی گشایشی در مناسبات ایران برقرار گشته و روبه بهبودی است تا در سایه این روابط مردمان دنیا با هم دور از هر گونه مسیل سیاسی به هم نزدیک تر گردند.

 خوشحالیم که با تشریف فرمائی خود، ضمن فشردگی برنامه کاری دیپلماتیک، دیداری نیز با فعالان زنان داشته اید، اما ای کاش این دیدارها در وسعت بیشتری با آسیب دیدگان پس از انتخابات ۸۸ از جمله خانواده های شهدای اعتراضات، خانواده های زندانیان سیاسی و خانواده های محصورین جناب آقایان مهندس میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد نیز صورت می گرفت تا ضمن این دیدارها مستندات نقض حقوق بشری و بی توجهی به حقوق شهروندی که در کشور ما توسط ارگانهای خاصی از جمله قوه قضاییه اعمال می گردد را دریافت می نمودید.

 یادآور می شویم دولت آقای روحانی که برآمده از رای مردم در انتخابات خرداد ۹۲ می باشند، به واسطه این آراء باعث اینگونه روابط حسنه شده اند؛ شما و دولتهای محترم نیز می بایست با احترام به آراء مردم مطالبات و حقوقآنها را مدنظر قرار دهید. مبادا روزی باشد که دیدارهای شما منحصر به روابط دولتها باشد و نه روابط ملت ها و همچنین حقوق ملت ها فراموش گردد و مردم در آن نادیده گرفته شوند.

 با تشکر

 جمعی از خانواده های آسیب دیدگان جنبش سبز