مکارم شیرازی: ما را با شعار “فرزند کمتر” فریب دادند

0
579

امروز فهمیدیم: فرزند کمتر؛ زندگی بدتر
مکارم شیرازی در ادامه خطوط قرمز بیان شده در آیات سوره انعام، به منع خداوند از کشتن فرزندان از ترس فقیر شدن اشاره کرد و ادامه داد: مردم در زمان جاهلیت فرزندانشان را به خاطر ترس از فقر می کشتند، امروز این کار به صورت دیگری انجام می شود با سقط جنین، با جلوگیری از انعقاد نطفه اما خداوند می فرماید: نترسید چراکه ما، شما و آنها را روزی می دهیم و روزی آنها در دست ماست.

مکارم شیرازی با انتقاد از شعار فرزند کمتر، زندگی بهتر در گذشته اظهار کرد: ما را با این شعار فریب دادند و امروز چشم باز کرده ایم و دیدیم فرزند کمتر، زندگی بدتر و جامعه ما از این جهت گرفتار بحران است و باید به آن فرهنگ خاتمه داده شود و در تکثیر فرزند سعی شود چراکه باعث قوت، قدرت و عظمت نظام اسلامی و جامعه اسلامی است.