مکارم شیرازی: سود بانکی حرام نیست

0
150

دفتر مکارم شیرازی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سودهای بانکی که به وسیله عقود اسلامی به دست می آید هم برای مردم و هم برای بانک حلال است.

دفتر مکارم شیرازی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سودهای بانکی که به وسیله عقود اسلامی به دست می آید هم برای مردم و هم برای بانک حلال است؛ آنچه معظم له در آن اشکال کرده اند جریمه دیرکرد است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: در بعضی از سایت ها از قول  مکارم شیرازی نقل کرده اند که مکارم شیرازی هرگونه سود بانکی را تحریم کرده اند؛ این سخن کذب محض است.

به گزارش خبرآنلاین،در پایان این اطلاعیه تاکید شده است: سودهای بانکی که به وسیله عقود اسلامی به دست می آید هم برای مردم و هم برای بانک حلال است. آنچه معظم له در آن اشکال کرده اند جریمه دیرکرد است که امیدواریم بانک ها هر چه زودتر در آن تجدید نظر کنند.