مهندس رضا مقتدر، معمار بر جسته و سر شناس در گذشت

0
145

مهندس رضا مقتدر، طراح چند مجتمع دانشگاهی و توریستی و نیز مرکز تکنولوژی هسته ای اصفهان، ازمعماران پر کار و شهرۀ ایران بود که در سالهای فعالیّت حرفه ای در کشور زادگاۀ خود آثار پر ارزش فراوانی را طراحی کرد. وی پس از انقلاب در فرانسه اقامت گزید و در خلق و اجرای طرح های معماری و شهر سازی بسیاری در کشورهای مختلف و از جمله کویت، ترکیّه و فرانسه شرکت نمود.

گفتگو با کیوان خسروانی مهندس معمار و متخصص بناهای تاریخی
مهندس رضا مقتدر از دانش آموختگان مدرسۀ معماری پاریس بود و بدریافت جایزۀ وزارت آموزش عالی این کشور که به فارغ التحصیلان ممتاز اعطاء می شود، نائل آمد.
مهندس مقتدر طراح اصلی مجتمع دانشگاهی شیراز، دانشکدۀ کشاورزی، مرکز اداری و مجموعۀ ورزشی دانشگاۀ تبریز، دانشکدۀ کشاورزی، دانشکدۀ علوم و مدرسۀ پرستاری دانشگاۀ اهواز و همچنین دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی دانشگاۀ تهران بود.
هتل کاروانسرای آبادان، هتل انترناسیونال تبریز، میهمانسرای شیراز و سینما آریانا در همین شهر نیز از دیگر آثار معماری اوست. طرح معماری مرکز تکنولوژی هسته ای اصفهان را نیز وی تهیه کرد . کلیۀ این آثار از مهمترین بناهای معماری معاصر ایران محسوب می شوند و در بسیاری از آنها مهندس مقتدر معماری سنتی و مدرن را بسیار هوشمندانه بیکدیگر پیوند زده است.
مهندس مقتدر از سال ۱۳۶۰ / ۱۹۸۰ در فرانسه اقامت گزید و در طرح و توسعۀ موزۀ کویت، باز سازی کاخ تاریخی شهر بلوآ در فرانسه و طرح های مختلف دیگری در ترکیه، فلوریدا و نیز در آسیای میانه شرکت جست.
به گزارش خبرگزاری فرانسه؛ او از صاحب نظران دانش و هنر معماری در ایران بود و با نگاشتن مقالات متعدد و ایراد سخنرانیهای فراوان در کنگره ها و مجامع بین المللی در شناساندن معماری سرزمین خود، سهم بر جسته ای ایفا کرد. وی در سالهای اخیر به پژوهش های گسترده در هنر معماری و باغ سازی پرداخت و در نگاشتن کتاب “باغ های ایرانی” که در واشینگتن چاپ شد، شرکت جست.
مهندس رضا مقتدر در روز پنجشنبه ۵ مارس / ۱۴ اسفند در سن ۸۳ سالگی در پاریس در گذشت.