مهدی کوچک زاده بستری شد

0
197

مهدی کوچک زاده به خاطر سنگ کلیه و درد کلیه در اورژانس بیمارستان بستری شد. کوچک زاده که به دلیل درد کلیه در اورژانس بیمارستان بستری بود.

وی با انتشار عکسی در صفحه اینستاگرام نوشت: سنگ کلیه درد خیلی زیادی داره خدا نصیب هیچکس نکنه. تو دو هفته گذشته دو بار کارم به اورژانس بیمارستان کشید. برای شفای همه بیماران یک حمد تنها بخوانید.