منصور اصانلو : پیرو ادامه جستجو ها برای دست یافتن به خبری پیرامون شجریان

0
328

منصور اصانلو از رهبران سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه (شرکت واحد) که بارها بدلیل مبارزات کارگری و تلاش برای احقاق حقوق کارگران شرکت واحد و اتوبوسرانی در زندان‌های نظام جمهوری اسلامی زندانی شده بود با ارسال گزارشی از آخرین گفتگوی خود با استاد شجریان،  دوستداران استاد را از حال وی با خبر نمود.

گزارش ارسالی ایشان به خبرنامه ملی ایرانیان در زیر می آید:

پیرو ادامه جستجو ها برای دست یافتن به خبری پیرامون مطلع شدن از وضعیت اقای آواز ایران محمدرضا شجریان سر از کانادا – آلمان – بیمارستان کسرا – آمریکا وفرانسه در اوردم . با چندین تفر که شماره تلفن هایشان محفوظ می باشد گفتگو کردم .تا بالاخره یک نفر از سانفرانسیسکو صحبت کرد وشخص دیگری از ساکرامنتو ، که با راهنمایی دوستان جوانم به انگلستان رسیدم واز انجا دوباره به امریکا وساکرامنتو ، بالاخره دوستی مرا به شخصی معرفی کرد که هادی خرسندی هم مرا به او معرفی کرده بود وشماره تلفنش را داده بود ، از صبح که با ان شماره تماس گرفتم ، پاسخ نداد. تا از طریق دیگری یکی از دوستانی که در شمال کالیفرنیا ساکن است شماره آقایی را به من داد. وگفت اگر الان زنگ بزنی به تو جواب خواهد داد .

من تازه با او در این باره گفتگو کردم. پس من با شماره تلفن این اقا تماس گرفتم . که خوشبختانه جواب داد. وبا هم گفتگو کردیم وبلافاصله که اسمم را معرفی کردم گفت من شما را می شناسم ومی دانم چقدر بلا کشیده اید برای حرف حق . من بعد از قدردانی از حس همراهی ایشان موضوع جستجوی آقای شجریان را با ایشان مطرح کردم وگفتم که اگر بشود فقط یک دقیقه یا کمتر صدای ایشان را از تلفن شما بشنویم .یا فیلمی کوتاه در وضعیتی عادی از ایشان بگیرید وبفرستید تا من ودوستانی که به واسطه شک یک درصدی من وپیگیری هایی که کرده ام ،به این موضوع پرداخته اند خیالشان راخت شود. یا شماره تلفن ایشان را بدهید یک دقیقه با ایشان صحبت کنم . این آقا گفتند نمی شود. ایشان موبایلش را خاموش کرده وبا هیچکس حرف نمی زند.

من پرسیدم پس چرا وزیر بهداری حکومت اسلامی مدعی شده است که تلفنی با ایشان حرف زده وایشان سلامت هستند ودرمان می کنند وگفته اند تا سه ماه دیگر بر می گردند وبرنامه هنری اجرا می کنند؟ این آقا ی محترم جواب داد من نمی دانم .اما می دانم که خود شجریان با هیچکس حرف نمی زند. شما که این ها را می شناسید هرچه دلشان بخواهد می گویند.. گفتم شما شاهد این مکالمه بوده اید؟ گفتند خیر . گفتم پس به خاطر همان احترامی که به من داشتید ولطف کردید از رنج ها ومبارزات من گفتید به خاطر انکه خیالم راحت شود که اشتباه کرده ام لطفا به منزل ایشان بروید واز تلفن خودتان همان جا اجازه بدهبد که من فقط یک دقیقه با ایشان صحبت کنم . یا فیلم وعکسی در کنار خانواده که مربوط به همان موقع که شما خودتان انجا هستید بگیرید وبفرستید.

مرا از این شک ونگرانی نجات دهید لطفا وخواهش می کنم. ایشان گفت الان که نمی توانم به انجا بروم چون ترافیک چند ساعته دارد. اما به خاطر شما چشم سعی می کنم که در اولین فرصت بروم واین کار را بکنم وبه شما اطلاع بدهم . پس باز هم من بی نصیب ماندم وهنوز مستقیما ارتباطی با ایشان برقرار نشد. تا فردا مجبورم منتظر باشم ببینم علی اقا عکس ویا فیلمی که تر وتازه باشد برایم می فرستد یا نه ؟ راستی چرا وزیر بهداشت به گفته علی اقا دروغ می گوید که مستقیما با شجریان حرف زدم. هر کس با این اقای هاشمی وزیر بهداشت سرو کار دارد لطف کند این پرسش مرا از او بپرسد.