منشا شهاب سنگ ها سیارات گمشده است

0
200

دانشمندان متوجه شده اند شهاب سنگ ها از برخورد سیاراتی گمشده و بی نام و نشان در منظومه شمسی به وجود آمده اند.

تحقیقی جدید نشان داده تقریبا هر شهاب سنگی که با زمین برخورد کرده، مربوط به سیاراتی گمشده است که پس از تولد منظومه شمسی از آن جدا شده اند.

این یافته ها به درک ماهیت خطرناک سیارک هایی منجر می شود که احتمالا روزی با زمین برخورد می کنند.

ستاره شناسان  کشف کرده اند بیش از ۴۰۰ هزار سیارک در کمربند سیارکی بین مریخ و مشتری وجود دارند. بیشتر شهاب سنگ هایی که با زمین برخورد می کند در قسمت مرکزی و داخلی این کمربند قرار دارند. همچنین در این منطقه از کمربند حدود یک سوم سیارک ها نیز قرار دارند.

تحقیقات پیشین نشان داده بود بسیاری از سیارک ها مدارها و ترکیبات مشابهی دارند و به عبارت دیگر عضو یک خانواده سیارکی هستند. هریک از این خانواده ها در حقیقت یک سیاره بوده اند در اثر برخورد با جسم مشابه سیاره به تکه های متعددی تقسیم شده اند.

تابه اکنون دانشمندان معتقد بودند فقط ۴۴ درصد از سیارک های بخش داخلی این کمربند به ۵ خانواده سیارکی تعلق دارند که هر کدام از آنها طبق بزرگترین بخش بدنه شان نام گذاری شده اند.  این خانواده ها عبارتند از فلورا، وستا، نیستا، پولانا و ایولیا.

اکنون محققان متوجه شده اند تقریبا تمام سیارک ها در کمربند داخلی  به ۵ خانواده اصلی یا به خانواده های بی نام و نشان و پراکنده تعلق دارند.

استنلی درموت یکی از نظریه پردازان علم ستاره شناسی در دانشگاه فلوریدا می گوید: ما معتقدیم  یک سوم سیارک های کمربند سیارکی از ۶ شی آسمانی به وجود آمده اند.

درموت و همکارانش سیارک هایی از این منطقه را تحلیل کردند که به هیچ خانواده ای تعلق نداشتند. آنها روی ویژگی های مدار سیارک ها  مانند شکل مدار  یا شیوه کج شدن آن  را بررسی کرده اند.

دانشمندان متوجه شدند ۸۵ درصد سیارک ها در داخل کمربند سیارکی به ۵ خانواده اصلی تعلق دارند و ۱۵ درصد باقیمانده  احتمالا از خانواده هایی بی نام و نشان آمده اند.

 به گزارش مهر به نقل از اسپیس، این یافته ها درک بهتری از ماهیت  شهاب سنگ هایی فراهم می کند  که به زمین برخورد می کنند.