مناظره «تئوریسین یارانه ای احمدی نژاد» و یک اقتصاددان منتقد در تلویزیون، در آستانه درگیری فیزیکی قرار گرفت!

0
120

مناظره چند چهره در تلویزیون در مورد “سرنوشت یارانه ای مردم” ، به جدل و درگیری لفظی دو تن اقتصاد دان بدل شد.

 به گزارش خبرگزاری های درون مرزی؛ مخالفت مکرر حسین راغفر با تئوری های جمشید پژوهان باعث جدی تر شدن جدل این نفر و واکنش تند پژوهان شد و موجب شد در سی دقیقه ی انتهایی برنامه مناظره، این نفر مقابل یکدیگر نشسته و تئوری های یکدیگر را به بحث بگذارند.راغفر نیز چند بار گفت که «اطلاعات شما کهنه و برای دهه هفتاد است» ، «شما از این موضوع بی اطلاع هستید». این اظهارات باعث شد پژوهان با چهره ای عصبانی رو به راغفر کرده و بگوید «من حاضرم هر جا بخواهید با شما دوئل اقتصادی بگذارم»

 با این حال، پژوهان (که از او به عنوان تئوریسین اقتصادی دولت احمدی نژاد نام برده می‌شود) با بیان سخنان تند و غیرعادی باعث شد مسیر مناظره به انحراف کشیده و بیشتر دو طرف، در پی اثبات یکدیگر زمان این برنامه را سپری کنند.

 پژوهان در این مناظره با بیان این که «بسیاری از اقتصاددانان شاگرد من هستند» ، «اصلاً می دانید این که می گویی یعنی چه؟» ، «حد و اندازه را نگه دار» و .. همچنین واکنش های خاص مانند خندیدن در میان سخنان راغفر، باعث شد این هفته مردم شاهد یک مناظره ی نه چندان مثرثمر باشند.

 راغفر نیز چند بار گفت که «اطلاعات شما کهنه و برای دهه هفتاد است» ، «شما از این موضوع بی اطلاع هستید». این اظهارات باعث شد پژوهان با چهره ای عصبانی رو به راغفر کرده و بگوید «من حاضرم هر جا بخواهید با شما دوئل اقتصادی بگذارم»

 واکنش های پژوهان به شکلی بود که بیننده هر لحظه منتظر درگیری فیزیکی یا حمله پژوهان به راغفر بود.

 با این حال، پس از این نوع واکنش های پژوهان، راغفر کمی عقب کشید تا مانع حمله احتمالی وی شود!

 راغفر معتقد بود می توان به جای شناسایی دهک های ثروتمند، دهک های فقیر را شناسایی کرد. پژوهان اما معتقد بود «شما که اطلاعات آماری مردم را ندارید چطور این حرف را می زنید، من خودم سال 64 این کار را کرده ام . این حرف شما، تئوری شکست خورده من در سال 64 است.»

 پس از پایان این برنامه ، حیدری مجری این برنامه اعلام کرد که نتیجه نظرسنجی اول که «حذف یارانه ثروتمندانی که خودروی گرانقیمت دارند؟ » با موافقت 90 درصد مردم مواجه شد.

 از سوی دیگر، 75 هزار نفر از مردم شرکت کننده در نظرسنجی این برنامه، حق را به حسین راغفر دادند و 25 هزار نفر به حسین پژوهان رای دادند.