ممنوع الملاقات کردن یک زندانی سیاسی در زندان اوین

0
125

بنابه به گزارشات رسیده  ممنوع الملاقات کردن یکی از زندانیان سیاسی زندان اوین به دلیل خوداری از پوشیدن لباس زندان که مندرس و آلوده به بیماری پوستی است.

روز یکشنبه ۱۹ مرداد ماه زندانی سیاسی برنا فرشیدی ۲۲ ساله با محکومیت ۱ ساله که نزدیک به ۳ ماه در بند ۶ زندان اوین زندانی است از پوشیدن لباسهای آلوده به بیماریهای پوستی ومندرس زندان به هنگام ملاقات خودداری کرد.

این امر موجب شد تا زندانبانان ولی فقیه از ملاقات وی با خانواده اش ممانعت به عمل آورند. لازم به ذکر است که زندانبانان به منظور تحقیر کردن زندانیان سیاسی آنها را مجبور می کنند تا به هنگام ملاقات لباسهای آلوده زندان را بپوشند.

این تصمیم ضدبشری به دستور بازجو علوی از شکنجه گران و جنایتکاران علیه بشریت گرفته شده و به اجرا گذاشته شده است .
لازم به یاد آوری است که مادر او زندانی سیاسی خانم سعیدی در حال حاضر در بند زنان زندان اوین زندانی می باشد.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، دستگیری و محکومیت غیر انسانی این مادر و فرزند و ممنوع الملاقات کردن فرزندش را به عنوان بخشی از جنایتهای علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به شورای امنیت سازمان ملل است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۵ مرداد ۹۳ برابر با ۱۶ اوت ۲۰۱۴
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل