ممانعت مجدد از اعزام رضا انتصاری به بیمارستان

0
162

مسئولان زندان اوین به دستور دادستانی برای دومین بار با منوط کردن اعزام رضا انتصاری به پوشیدن لباس زندان و استفاده از دستبند و پابند، از اعزام وی به بیمارستان ممانعت کردند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان مجذوبان نور، این فعال حقوق دراویش که هفته گذشته نیز به دستور شفاهی خدابخشی دادیار ناظر زندان از اعزام وی به بیمارستان شهدای تجریش برای درمان بیماری قلبی جلوگیری شده بود، ظهر روز سه شنبه مجددا مسولان زندان با استناد به دستور دادستانی، اعزام وی را به پوشیدن لباس زندان و استفاده از دستبند و پا بند مشروط کردند که به انصراف وی از اعزام منجر شد.

هفته گذشته، خدابخشی دادیار ناظر زندانیان سیاسی پس از بازدید از بیمارستان شهدا و دراویش بستری در این بیمارستان، به طور شفاهی دستور داد که دراویش زندانی مجددا به استفاده از دستبند و پابند اجبار شوند که همین امر به ایجاد اختلال در روند درمانی زندانیان بیمار و جلوگیری از اعزام آنان به مراکز درمانی انجامیده است.