ممانعت بازجویان وزارت اطلاعات و محمد مرزیه دادستان زاهدان از درمان یک زندانی سیاسی هموطن بلوچ

0
134

بنابه گزارشات رسیده  بازجویان وزارت اطلاعات و محمد مرزیه دادستان زاهدان مانع درمان زندانی سیاسی وحید شه بخش که از بیماریهای حاد جسمی رنج می برد، هستند.

زندانی سیاسی هموطن بلوچ وحید شه بخش که از ناحیه سر، گوش  و پهلوها مورد اصابت ترکش یورش وحشیانه واحد سرکوبگر مرصاد به منزلش در روستایی در ۷ کیلومتری شهر زاهدان قرار گرفت، رنج می برد و علیرغم گذشت بیش از ۱،۵ سال بازجویان وزارت اطلاعات و محمد مرزیه دادستان زاهدان مانع در آوردن ترکشها از بندش و درمان وی هستند و او دائم از دردهای طاقت فرسا و جانکاه رنج می برد .

زندانی سیاسی وحید شه بخش متولد سال ۱۳۷۰ می باشد در بهار سال ۹۱ به منزل مسکونی وی در روستایی حدودا ۷ کیلومتری شهر زاهدان مورد یورش سلاحهای نیم سنگین نیروهای سرکوبگر واحد مرصاد قرار گرفت که در جریان این یورش وحشیانه یک نفر به قتل رسید و ایشان از ناحیه سر، گوش چپ و پهلوها مورد اصابت ترکش آنها قرار گرفت و بشدت زخمی شد، وی در حالی که بشدت زخمی و شنوایی گوشش را کاملا از دست داده بود به شکنجه گاه اداره اطلاعات زاهدان منتقل شد و ماه ها در آنجا مورد شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت.

بازجوین وزارت اطلاعات بجای درمان این زندانی بی دفاع او را به عمد از ناحیه آسیب دیده مورد شکنجه قرار می دادند تا وی را وادار به اعتراف کنند.بازجویان وزارت اطلاعات از در آوردن ترکشها از بدن این زندانی ممانعت کردند تا او را تحت فشارهای جسمی و روحی قرار دهند.

علیرغم اینکه ۱۸ماه از بازداشت وی می گذرد هنوز هم بازجویان وزارت اطلاعات و محمد برزیه دادستان زاهدان از در آوردن ترکشها و درمان اوممانعت به عمل می آورند.او در طی این مدت بارها به بهداری زندان مراجعه کرد. اما یوسفی رئیس بهداری زندان که فاقد هرگونه تجربه تئوری و عملی علوم پزشکی است و از اعضای سابق اطلاعات زندان زاهدان می باشد با برخوردهای وحشیانه و غیر انسانی به وی می گوید که مقامات بالا دستور عدم درمان شما را داده اند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، عدم درمان زندانیان سیاسی که ماه ها از دردهای طاقت فرسا و جانکاه رنجی می برند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده آخوند علی خامنه ای جنایتکار علیه بشریت و سایر آخوندهای همدست وی مانند آخوند صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و آخوند محمود علوی وزیر اطلاعات و رئیس شبکه شکنجه گران در ایران به دادگاه های جنایی بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۸آبان۱۳۹۲ برابر با ۹ نوامبر۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل