ممانعت بازجویان وزارت اطلاعات از درمان یک زندانی سیاسی در زندان کاشان

0
338

بنابه گزارشات رسیده بازجویان وزارت اطلاعات از درمان زندانی سیاسی  علیرضا وارسته که از ناراحتی حاد رنج می برد ممانعت می کنند.

وضعیت جسمی زندانی سیاسی علیرضا وارسته در اثر فشارها و رفتارهای غیر انسانی حاد می باشد با این وجود بازجویان وزارت اطلاعات برای تحت فشار قرار دادن وی از درمان او ممانعت می کنند.

این زندانی سیاسی از ناراحتی حاد روحی (DBI ) رنج می برد و در طی زمان بازداشت بیماری وی شدت یافته  و با پیگیریهای خانواده اش پرونده پزشکی او  به کمسیون پزشکی منتقل شد . کمیسیون پزشکی   آزادی و تحت درمان قرار گرفتن وی را تایید  و تاکید نموده بود اما بازجویان وزارت اطلاعات از این مسئله ممانعت کردند.

به گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ زندانی سیاسی علیرضا وارسته به دلیل ارتباط داشتن با خانواده های قتل عام سال۱۳۶۷  دستگیرشده است. زندانی سیاسی علیرضا وارسته بعد از ۴ ماه بازداشت با اتهاماتی از جمله داشتن ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران  و سایر اتهامات دیگر به حکم سنگین و غیر انسانی ۱۰ سال زندان محکوم شد.