ممانعت از دیدار آقای کاظمینی بروجردی با هیات نمایندگان پارلمان اروپا

0
133

نمایندگان پارلمان اروپا خواستار دیدار با آقای کاظمینی بروجردی در زندان شدند اما دادگاه ویژه روحانیت از این دیدار ممانعت کردند .

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان به نقل از بام آزادی، حسین کاظمینی بروجردی زندانی عقیدتی پنجاه و پنج ساله، که هشتمین سال اسارت در زندان اوین را بدون وقفه سپری میکند، صبح امروز، سه شنبه ۲۶ آذر از ساعت ده صبح تا چهار عصر در دادگاه وپژه روحانیت مورد تهدید و شکنجه قرار گرفت . علت این فشارها و آزارها بخاطر درخواست ملاقات نمایندگان پارلمان اروپا با آقای کاظمینی بروجردی در زندان بود. در این بازجویی طولانی وی تحت فشار و شکنجه قرار گرفت و وادار به امضای نامه ای شد که شخصا باید تقاضای ملاقات های سازمانها و نهاد های حقوق بشری را رد کند در غیر این صورت خانواده مورد آزار بیشتر قرار می گیرد و تلفن و ملاقات های وی قطع خواهد شد.

این درحالیست که ماه گذشته مامورین دادگاه ویژه روحانیت، به عناوین مختلف وی و خانوداده اش را تحت فشارها و آزارهای متوالی قرار داده اند تا آقای بروجردی مجبور به نوشتن توبه نامه بشود . از آنجا که آقای کاظمینی بروجردی روی مواضع خود ایستاده و مبارزات خویش را از داخل زندان ادامه میدهد موجب نگرانی و ترس دادگاه ویژه روحانیت نسبت به پیگیریهای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشری از وضعیت آقای بروجردی شده است.