ممانعت از اعزام دراویش به مراکز درمانی ادامه دارد؛ جلوگیری از اعزام افشین کرم‌پور به بیمارستان

0
118

مسئولین قضایی و امنیتی از اعزام افشین کرم‌پور از فعالان حقوق دراویش زندانی در بند ۳۵۰ اوین به بیمارستان ممانعت کردند.

 افشین کرم‌پور از فعالان حقوق دراویش، نزدیک به یک سال است که در زندان از ناحیه پا دچار آسیب شده است اما هر بار که برای برای معاینه و انجام‌ ام آر آی وی اقدام شده است، از اعزام او به مراکز درمانی ممانعت به عمل آمده است.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، قاضی صلواتی، در اقداماتی غیرقانونی و خارج از اختیارات وی، به کرات در امور درمانی دراویش زندانی ورود کرده و مانع از رسیدگی درمانی می‌شود. وی مدت هاست هرگونه اعزام دراویش به مراکز درمانی را منوط به پوشیدن لباس زندان و استفاده از دستبند کرده است. این درحالی است که این قاضی حکم محکومیت این دراویش را ماه ها پیش صادر کرده است.

استفاده از دستبند و لباس زندان در اعزام زندانیان سیاسی نه تنها غیر قانونی بلکه غیرمتداول است. دراویش زندانی مدت هاست به دلیل غیر قانونی دانستن این دستور و امتناع از پوشیدن لباس زندان و استفاده از دسبند و پابند از درمان باز مانده اند. هفته گذشته نیز به همین بهانه از اعزام امید بهروزی از وکلای زندانی دراویش جلوگیری شد.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از مجذوبان نور، وضعیت جسمی سایر دراویش زندانی نیز در موقعیت خطرناکی قرار دارد. یکی از این دراویش آقای حمیدرضا مرادی‌ است که در حال حاضر بیش از ۳ ماه است که از انتقال وی به بیمارستان تخصصی قلب جلوگیری به عمل آمده است. آقای مصطفی دانشجو، وکیل زندانی دراویش نیز که از آسم شدید و آ-ریتمی قلبی رنج می‌برد به طور مشابه، مدت هاست در بیمارستانی بستری شده است که پزشکان بار‌ها لزوم انتقال وی را به مرکز تخصصی مجهز‌تر را به زندان اعلام کرده‌اند، اما همچنان با انتقال وی مخالفت شده است.