ملاقات مادر مهدی ملکی با فرزندش در زندان اوین

0
209

مادر مهدی ملکی، صبح روز ۱۴ دی ماه در زندان اوین با فرزندش دیدار کرد.

بنا به گزارش دریافتی خبرنامه ملّی ایرانیان از سازمان جوانان حزب پان ایرانیست؛  مهدی ملکی، از اعضای حزب پان ایرانیست شامگاه چهارشنبه ۲۷ آذرماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

ماموران امنیتی با مراجعه به منزل مهدی ملکی ضمن بازداشت نامبرده اقدام به تفتیش منزل وی نمودند و وسائل شخصی وی را همراه خود بردند.

گفتنی است هنوز از علت بازداشت و اتهامات مهدی ملکی خبری در دست نیست.