ملاقات خانواده مریم شفیع پور با وی و تداوم فشار بازجوها

0
127

روز گذشته پدر و خواهران مریم شفیع پور با این زندانی سیاسی دیدار کردند.

این اولین دیدار خانواده شفیع پور با دخترشان طی مدت بازداشت وی بوده است. پیشتر بازجوها تنها دو بار اجازه تماس تلفنی این فعال سیاسی با خانواده اش را داده بودند.

وی در این ملاقات کابینی از وضعیت بد جسمی خود خبر داده است. اگر چه شرایط روحی وی مطلوب گزارش شده٬ لیکن لمس شدن دست٬ ناراحتی پوستی و عفونت دندان شرایط جسمی وی را تحت تاثیر منفی قرار داده است.

 بازجوی وی تهدید کرده است که قرار بازداشت وی تمدید خواهد شد. بازجویان وی در روزهای نخستین بازجویی وی را به سه ماه انفرادی تهدید کرده بودند.

مریم شفیع پور در ۵ مرداد ماه سال جاری بازداشت شد.

این اولین باری بود که به وی اجازه ملاقات داده شد و در طی این مدت تنها توانسته دو تماس کوتاه تلفنی با خانواده خود داشته باشد که در آخرین تماس خانواده متوجه شرایط نامناسب روحی و جسمی او شده اند و این موضوع موجب افزایش نگرانی های خانواده شده بود.

به گزارش  سحام٬ مریم شفیع‌پور که عضو کمیته زنان ستاد دانشجویی انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات سال ۸۸ بود، در سال ۱۳۸۹ به دلیل فعالیت‌هایش از سوی دادگاه انقلاب قزوین به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد. اما به گفته مسئولین بازداشت اخیر وی ارتباطی با حکم صادره نشده ندارد.