ملاقات‌های چند دقیقه‌ای فعالان محیط‌ زیستی بازداشت‌شده در حضور ماموران امنیتی

0
163

لیلی هوشمند افشار، مادر سام رجبی، فعال محیط زیست و عضو سابق موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» که به اتفاق تعدادی دیگر از فعالان محیط زیست ایران از پنجم بهمن ماه ۱۳۹۶ در بازداشت به سر می برد گفت که در پاسخ به پیگیری‌هایش گفته‌اند تا زمان تشکیل دادگاه، وکیل، اجازه ورود به پرونده و دیدار با او را نخواهد داشت.

مادر سام رجبی گفت که روز دوشنبه، ۱۷ اردیبهشت ماه با او در زندان اوین در حضور ماموران و در شرایطی ملاقات کرده که اجازه صحبت درباره وکیل و نوع اتهام را نداشته است.

روز دوشنبه، ۱۷ اردیبهشت ماه خانواده های سام رجبی، نیلوفر بیانی و علیرضا فرهاد‌زاده در زندان اوین با آنها ملاقات کردند. ملاقات‌های ۱۰ تا ۱۵ دقیقه‌ای و در حضور ماموران امنیتی که به گفته یک منبع آگاه ، وضعیت روحی نیلوفر بیانی، کارشناس حیات وحش، خوب نبوده و به شدت متاثر و عصبی بوده است.

میرحسام خالقی، برادر امیرحسین خالقی در توییتر شخصی اش نوشته است که برادر او به صورت اتفاقی دیده شده و حالش خوب است. به گفته منبع آگاه  خانواده‌های دیگر فعالان محیط زیست زندانی، امیرحسین خالقی را به صورت اتفاقی در راهروی دادسرای اوین دیده‌اند. به خانواده آقای خالقی اجازه ملاقات داده نشده است.

طاهر قدیریان، دانشمند جوان «انسان و کره مسکون» یونسکو هم تنها یکبار روز دهم اردیبهشت ماه با مادرش ملاقات داشته است. ملاقاتی یک دقیقه‌ای که به گفته یک منبع آگاه ناتمام مانده است. این منبع آگاه گفت: «فقط به مادر طاهر اجازه ملاقات دادند و گفته بودند که فقط می‌توانید با هم دست بدهید و روبوسی هم حق ندارید بکنید. تا دست داده اند ظاهر خم شده دست مادرش را ببوسد که همان لحظه او را  برده اند بیرون و اجازه نداده اند ملاقات کنند.»

میرحسام خالقی، برادر امیرحسین خالقی در توییتر شخصی اش نوشته است: «حال ظاهریش خوب نبوده.یک دقیقه ملاقات حضوری بعد از سه ماه خودش شکنجه روحی دوطرفه است.»

از مرتضی آریا‌نژاد فعال حوزه حفاظت از طبیعت، عبدالرضا کوهپایه کوهنورد و عکاس طبیعت، حسن راغ، عارف زارع و عارف زارع همیاران محیط زیست در منطقه بندر لنگه و بستک در رابطه با حفاظت از قوچ و میش لارستان هیچ خبری در دست نیست. آنها به اتفاق علیرضا فرهادزاده عکاس و مستندساز و فعال حوزه مدرسه طبیعت در هفتم اسفند ماه ۱۳۹۶ در بندرعباس و میناب بازداشت شده‌اند.

لیلی هوشمندافشار، مادر سام رجبی اما  دیروز با او ملاقات کرده، وضعیت روحی فرزندش را بهتر از ملاقات اول توصیف کرده و گفت: «حالش که معلوم است توقع زیادی نمی شود داشت. روی هم رفته با احترام با من رفتار کردند تذکر دادند که راجع به نوع اتهام سوال نکنم، درباره وکیل حرفی نزنم و گفته بودند که به زبان خارجی صحبت نکنید. به من حتی گفته بودند که نباید با پسرم روبوسی کنم. مثل ملاقات اول در اول فروردین ماه باز هم ماموران حضور داشتند و مدت خیلی کوتاهی حدود ده تا ۱۵ دقیقه ملاقات کردیم.»

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از کمپین حقوق بشر در ایران؛ خانم هوشمند افشار گفت: «سام تمام مدت دستش در دست من بود و فکر میکنم روی هم رفته که یک کمی وضعیت روحی‌اش بهتر بود. فقط  به من می‌گفت که دلم برای تو خیلی تنگ شده و نگران حال تو هستم. کوشش من هم این بود که به او کمی آرامش بدهم. گفتم کاملا حالم خوب است و در آسایش هستم. پرسید داروهایت را داری؟ گفتم به اندازه ۶ ماه دارو گرفتم. پرسید دکتر رفته‌ای؟ گفتم رفته ام. برای من اینها نشانه‌های بهتری بود نسبت به اولین ملاقات برای اینکه در اولین ملاقات چنین سوال هایی نکرده بود. از روزانه من پرسید که غذا چی می‌خوری و حال خواهرانش را پرسید و از کسانی که می شد صحبت شان را کرد سوال کرد. روی هم رفته وضعیت اش از روز اول فروردین بهتر بود ولی ریش و موهایش بلند و به هم ریخته بود. نمی‌دانم این ملاقات غیرمنتظره بوده یا چی که به این شکل او را آورده بودند چون روز اول فروردین اصلاح کرده و مرتب بود.»