مقبره ای حاوی ۵۰ مومیایی در مصر کشف شد

0
291

باستان شناسان مصری مقبره ای حاوی ۵۰ مومیایی را در صحرای جنوب قاهره کشف کرده اند. این مومیامی ها به دوره پادشاهی بطلمیوسی تعلق دارند.

باستان شناسان مصری یک مقبره حاوی ۵۰ مومیایی را کشف کرده اند.

۱۲ مومیایی مربوط به کودکان هستند که درون اتاقک هایی به عمق ۹ متر در سایت «تونه الجبل»، در جنوب قاهره کشف شده اند.

3033659

 اتاق های مذکور از سنگ ساخته شده اند و به یک خانواده طبقه متوسط تعلق دارند که طی دوره پادشاهی بطلمیوسی (۳۰۵-۳۰ قبل از میلادی مسیح) می زیسته اند. دودمان پادشاهی بطلمیوسی به دست بطلمیوس یکم ، یکی از سرداران اسکندر مقدونی و پس از مرگ او پایه گذاری شد.

 هویت آنها فاش نشده اما روش مومیایی کردنشان نشان می دهد آنها موقعیت برتری در جامعه داشته اند.

مصطفی وزیری، دبیر کل شورای عالی آثار باستانی اعلام کرده باستان شناسانی که موفق به این کشف شده اند، اثری از نام های نوشته شده به خط هیروگلیف نیافته اند.

3033660

علاوه براین مومیایی ها، سفال و تابوت های رنگارنگ مومیایی را نیز از زیر زمین خارج کرده اند.

به گزارش مهر به نقل از ایندپندنت،  برخی از مومیایی های کشف شده در پارچه کتان پیچیده شده بودند و برخی دیگر درون تابوت های سنگی قرار داشتند.