مقاومت زندانی سیاسی ارژنگ داودی نسبت به انتقالش به دادسرای امنیت در زندان اوین

0
229

روز چهارشنبه ۶ آبان ماه   زندانی سیاسی محکوم به اعدام  ارژنگ داودی به دادسرای امنیت مستقر در زندان اوین موسوم به دادسرای مقدسی احضار شد ولی نامبرده حاضر به رفتن نشد. علیرغم اصرار رییس زندان به نام مردانی و نیز مراجعه رییس بند ۴ به نام طریقی به درب اتاق ۲۹ محل نگهداری زندانی سیاسی ارژنگ داودی ، وی به دلایل زیر نپذیرفت که به دادسرای امنیت اوین برود:

۱ـ نامبرده هیچ پرونده ای ندارد که در مرحله جریان برای رسیدگی های قضایی باشد.

۲ـ در این اواخر وکیل نامبرده جناب آقای مشکانی نیز از تشکیل پرونده جدید یا تاریخ رسیدگی قضایی به وی اطلاعی نداده است.

۳ـ اگر قرار باشد پرونده  جدیدی علیه وی تشکیل یعنی پرونده سازی جدید مدنظر باشد بایستی مراحل بازجویی در زندان رجایی شهر انجام شود.

زندانیان سیاسی سالن ۱۲ بند  ۴ زندان گوهردشت کرج  نسبت به احضار   زندانیان سیاسی ارژنگ داودی  ۲ دیدگاه مختلفی  دارند با توجه به جمیع جوانب بعضی از زندانیان سیاسی بند ۴ سالن ۱۲ معتقدند که چون حکم اعدام صادره علیه وی تحت عنوان جعلی محاربه ؟! احتمالا در شرف شکستن باشد، وزارت اطلاعات پیشدستی کرده و پرونده سازی علیه وی را آغاز نموده تا که همچنان وی را در زندان نگه بدارد. و برخی دیگر از زندانیان سیاسی نیز بر این باورند که به بهانه اعزام به دادسرای امنیت واقع در زندان اوین، می خواهند او را به بند ۲۰۹ انتقال و به صورت ایزوله نگهداری کنند تا پس از تأیید حکم اعدام، فورا آن را اجرا کنند.

یادآور می شود که حکم اعدام ارژنگ داودی در حالی از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب کرج صادر شد که شعبه یاد شده هرگز او را به دادگاه احضار ننمود؟!یعنی قاضی صادر کننده حکم اعدام و ارژنگ داودی هرگز همدیگر را ندیده اند؟! و به همین جهت اینک احضار غیرمترقبه وی به دادسرای امنیت اوین بدون دلایل موجه و بدون اطلاع وکیل بسیار شک برانگیز می نماید.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان فعالین حقوق بشر و دمکراسی درایران قصد انتقال زندانی سیاسی ارژنگ داودی به دادسرای امنیت مستقر در اوین که  در دست بازجویان وزارت اطلاعات می باشد را محکوم می کند و نسبت به نیتهای شوم رژیم ولی فقیه علیه این زندانی سیاسی هشدار می دهد و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اعمال فشار برای آزادی  بی قید و شرط و فوری این زندانی سیاسی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۷ آبان۱۳۹۳ برابر با۲۹ اکتبر ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل