معاون امنیتی استاندار تهران برکنار شد

0
279

صفرعلی براتلو معاون امنیتی استاندار تهران از سمت خود برکنار شد.

 با دستور وزارت کشور، براتلو از معاونت امنیتی استاندار تهران عزل شد و همدانی یکی از مدیران استانداری فعلا به سرپرستی این معاونت منصوب گردید.

به گزارش ایسنا؛ برکناری براتلو درپی حمله به سفارت عربستان انجام شده است.