مطهری: مرتضوی ماجرای زهرا کاظمی را هم روشن کند

0
224

علی مطهری٬ نایب رئیس مجلس از سعید مرتضوی خواسته درباره ماجرای زهرا کاظمی هم نامه‌ای بنویسد و موضوع را روشن کند.

وی افزوده «کسانی که چیزی به نام مرتضوی را ساختند و از او حمایت کردند {از جمله محمود احمدی‌نژاد هم} مجرم هستند.»

به گزارش تارنمای دیگربان، مطهری اضافه کرده «افرادی از آقای مرتضوی که دنبال قدرت بود به عنوان ابزار دست استفاده کردند و در پشت سر او پنهان شدند به نظر من پرونده آن‌ها هم باید مورد رسیدگی قرار گیرد.»

وقتی شما به جوانی کم تجربه آن همه اختیارات بدهید که هر نشریه ای را که خواست تعطیل کند و هر رفتاری با متهمان داشته باشد خود به خود سرکش می‌شود و طبیعت انسان است.