مصاحبه نماینده کاظمینی بروجردی با رادیو ایران زمین؛ فایل شنیداری

0
443

سید حسین کاظمینی بروجردی، کیست؟ چه میگوید؟ چرا قریب به هشت سال در زندان است؟ چرا او را حمایت می کنیم؟ و در مورد کمپین “کاظمینی بروجردی را زنده نگه دارید”

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان به نقل از بام آزادی، مریم موذن زاده یکی از نمایندگان آیت االله کاظمینی بروجردی، دراین رابطه، با رادیو ایران زمین سوئد گفتگو کرده است.

برای شنیدن این مصاحبه کلیک نمائید