مسعود باستانی به مرخصی آمد

0
159

مسعود باستانی روزنامه نگار محبوس در زندان رجایی شهر به مرخصی آمد.

 مسعود باستانی از تیر ماه ۱۳۸۸ تا کنون در زندان به سر می برد، وی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ایجاد اغتشاش به شش سال زندان محکوم شده است.

باستانی تا بهمن ماه ۱۳۸۸ در زندان اوین به سر می‌برد، اما در تاریخ پنجم بهمن ماه ۱۳۸۸ از زندان اوین به زندان رجایی‌شهر که محل نگهداری مجرمین خطرناک است، منتقل شده و اکنون در این زندان نگهداری می شود.

به گزارش کلمه،مهسا امرآبادی روزنامه نگار و همسر باستانی نیز بیش از یک سال در زندان اوین محبوس بود، این زوج ماه ها از ملاقات یکدیگر در زندان محروم بودند.