مستقر شدن بمب‌افکن بی ۵۲ نیروی هوایی آمریکا در خاورمیانه

0
515

اعزام ناگهانی بمب افکنهای بی ۵۲ به خاورمیانه از سوی وزارت دفاع آمریکا صورت گرفت.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان، این اولین باری است که بعد از ماهها، بمب افکنهای غول پیکر بی ۵۲ به خاورمیانه اعزام می شوند.