مریخ برای سکونت زمینی‌ها میکروبی می‌شود

0
167

گروهی از محققان معتقدند با ارسال میکروب‌هایی از زمین به مریخ می‌توان این سیاره را به مکانی قابل زیست برای بشر تبدیل کرد.

سازمان های فضایی کشورهای مختلف فرایندهای مختلفی استفاده می کنند تا اجسام آسمانی را به میکروب های زمینی آلوده نکنند. اما برخی از دانشمندان معتقدند ارسال میکروب های زمینی به مریخ مفید است.

در همین راستا تحقیقی جدید ادعا می کند میکروب های انسانی فرایند آماده سازی سیاره سرخ  برای حیات انسان را آغاز می کنند و محیطی به وجود می آورند که حیات در آن ماندگار می شود.

این گروه از محققان معتقدند باید فرایندی را ایجاد کرد تا با بررسی میکروب های مختلف، قبل از ارسال آنها به مریخ، نمونه های خطرناک حذف شود.

خوزه لوپز یکی از استادان دانشگاه ساوث ایسترن ایالت فلوریدا با همکارانش از دانشگاه فدرال ریودو ژانیرو این ایده جدید را ارائه کرده اند. این گروه از محققان تمایل دارند ناسا و سازمان های فضایی دیگر میکروب های زمینی را به مریخ بفرستند و امیدوارند با این شیوه شرایط نامساعد آب و هوایی در سیاره را کنترل و آن را به مکانی قابل زیست برای انسان تبدیل کنند.

محققان معتقدند پیشگیری از آلودگی تقریباً غیرممکن است اما با انجام برخی کارها مانند ارسال میکروب انسانی به آنجا می‌توان این کار را انجام داد.

لوپز در این باره می گوید: میکروارگانیسم‌ها همان چیزی هستند که زمین را قابل سکونت کردند. بدون میکروارگانیسم‌های مفید، زندگی مفید وجود نخواهد داشت. بیش از چهار میلیارد سال قبل، زمین قابل سکونت نبود اما زندگی میکروبی به وجود آمد و با گذشت زمان تکامل یافت. 

به گزارش مهر به نقل از دیلی میل، این درحالی است که سازمان های فضایی مختلف پروتکل های خاصی برای اجتناب از آلودگی سیارات دیگر دارند. همچنین کارشناسان نیز اشاره کرده اند برای آلوده کردن سیارات دیگر به تحقیقات وسیع تری نیاز است.البته ایده آلوده کردن سیارات دیگر به میکروب های زمینی به دهه ۱۹۵۰ تعلق دارد.