مرغ‌مالی ماشین‌های نو؛ سنت مدرن اسلامی..!

0
593

سنت قربانی کردن برای جلوگیری از چشم زخم یک سنت اسلامی است، اما در سال‌های اخیر این سنت قدیمی با خرافات جدیدی آمیخته شده است، از جمله این خرافات جدید اصرار عجیب بر خون فشانی قربانی روی پلاک جدید خودروها و حتی روی تایر و لاستیک است.

 باور خرافی رایج سال‌های اخیر این است که قطعات اتومبیل بعد از خون مالی شدن دیگر عطشی به خون و تصادف نشان نمی‌دهند!

 این رویه جدید به جایی رسیده است که این مسئله تبدیل به کسب و کار عده‌ای شده است و این افراد در نزدیکی مراکز تعویض پلاک، چاقو به دست! پیشنهاد مرغ مالی کردن خودروهای پلاک جدید را به مشتریان مراکز تعویض پلاک می‌دهند!

 میثم زمان آبادی عکس زیر را در مرکز تعویض پلاک خودرو – حکیمیه گرفته است:

87896_161