مرضیه افخم اولین سفیر زن جمهوری اسلامی شد

0
190

مرضیه افخم به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در مالزی انتخاب شد. به این ترتیب او نخستین زنی است که در جمهوری اسلامی به عنوان سفیر برگزیده می شود.

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی، در مراسم معارفۀ خانم افخم در مقام جدید به طنز گفت : انتخاب مرضیه افخم به عنوان سفیر دقایقی بیش طول نکشید، در حالی که تعیین جانشین وی به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران چهار ماه به درازا کشید.

مرضیه افخم که در عین حال نخستین زن سخنگوی وزارت امور خارجه به مدت دو سال بود جای خود را در این مقام به جابر انصاری داده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد جواد ظریف در مراسم معارفۀ مرضیه افخم به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در مالزی همچنین گفت : خانم افخم به مدت دو سال وظیفه اش را به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران با شهامت و بینشی خاص انجام داد، آنهم در دوره ای که افکار عمومی با حساسیت سیاست خارجی ایران را دنبال می کرد. مرضیه افخم نیز انتخاب خود را به عنوان نخستین سفیر جمهوری اسلامی تصمیمی شجاعانه و نشانۀ اعتماد به زنان ایران توصیف کرد.