مرخصی نوروزی امسال تنها به چهار زندانی سیاسی تعلق گرفت

0
152

از بین ده ها زندانی سیاسی که برای تعطیلات نوروزی درخواست مرخصی داده بودند فقط به سه زندانی زن و یک زندانی مرد مرخصی داده شد. مریم شفیع پور، فاران حسامی، نسیم اشرفی و احمد زید آبادی زندانیانی هستند که با قرار وثیقه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی برای چند روز به مرخصی امدند.

مریم شفیع پور، فعال دانشجویی از زندان اوین و احمد زید آبادی، روزنامه نگار و فعال سیاسی از زندان رجایی شهر کرج برای چند روز به مرخصی آمدند و مجددا در اولین هفته عید به زندان بازگشتند.

همچنین فاران حسامی و نسیم اشرفی(دو شهروند بهایی) که در بند زنان زندان اوین به سر می برند برای چند روز به مرخصی آمدند و در تاریخ ششم فروردین ماه با اتمام مرخصی به زندان بازگشتند.

در حالی فقط به سه زن و یک مرد از میان زندانیان سیاسی مرخصی نوروزی اعطا شده است که بسیاری از خانواده های زندانیان سیاسی تا آخرین لحظات اداری سال ۱۳۹۳ امیدوار به گرفتن مرخصی برای زندانیان شان بودند از جمله خانواده های سعید متین پور، عبدالفتاح سلطانی، مسعود باستانی، سعید مدنی، آتنا فرقدانی، آتنا دائمی و محمد صدیق کبودوند.

مریم شفیع پور، فعال دانشجویی و عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی روز پنجم مردادماه ۱۳۹۲ بازداشت شد و به اتهام تبلیغ علیه نظام و تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی به هفت سال حبس محکوم شد که در دادگاه تجدید نظر این حکم به ۴ سال حبس کاهش یافت.

نسیم اشرفی، شهروند بهایی در روز ۲۱ تیرماه ۱۳۹۱ بازداشت شد و به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات بهایی به سه سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به یک سال حبس کاهش پیدا کرد.

همسر خانم اشرفی به نام سارنگ اتحادی نیز در همان روز ۲۱ تیرماه بازداشت شد و در دادگاه به اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس محکوم شد و اکنون در زندان رجایی شهر کرج به سر می برد. به سارنگ اتحادی علیرغم تقاضاهای فراوان مرخصی نوروزی داده نشد.

به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران؛ فاران حسامی، شهروند بهایی و استاد دانشگاه آنلاین بهاییان در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۱ دستگیر شد و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی از طریق تدریس در دانشگاه آنلاین بهاییان در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به ۴ سال حبس محکوم شد. همسر این شهروند بهایی به نام کامران رحیمیان نیز با همین اتهام در زندان به سر می برد و به او مرخصی نوروزی اعطا نشد. این زوج دارای یک فرزند ۶ ساله هستند.

احمد زید آبادی، روزنامه نگار و فعال سیاسی است که پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ دستگیر شد و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به شش سال حبس و محرومیت مادام العمر از هرگونه فعالیت سیاسی و شرکت در احزاب و مصاحبه و سخنرانی محکوم شد. او در زندان رجایی شهر کرج در حال سپری کردن حکم خود است.