مراسم معارفه بازرگان در آمفی تئاتر مدرسه علوی و حکم نخست وزیری دولت موقت

0
167

انتخاب بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت، در تاریخ ۱۶ بهمن ۵۷ و طی مراسمی در ساعت ۵:۳۰ بعد از ظهر و در حضور جمع زیادی از خبرنگاران داخلی و خارجی در آمفی تئاتر مدرسه علوی برگزار شد.

حکم و فرمان نخست وزیری بازرگان با اتفاق آراء شورای انقلاب و تصویب خمینی صادر شد و توسط هاشمی رفسنجانی در حضور خمینی و بازرگان قرائت شد و خمینی  از مردم خواست با انجام تظاهرات، نظر خود را پیرامون دولت بازرگان اعلام کنند.

خمینی در حکم نخست وزیری بازرگان، وی را موظف به انجام رفراندوم تغییر نظام به جمهوری اسلامی، تشکیل مجلس مؤسسان (خبرگان) برای تصویب قانون اساسی، برگزاری انتخابات مجلس شورا طبق قانون اساسی جدید و انتخاب هیأت وزیران بدون در نظر گرفتن روابط حزبی کرد.