مراسم سنتی نوروز در روستای پالنگان

0
799

مردم روستای پالنگان با روشن کردن و چرخاندن مشعل ها و همچنین روشن کردن آتش بر بلندی های روستا جشن سنتی نوروز را برگزار می کنندو با ساز و آواز، رقص و پایکوبی به استقبال بهار می روند.

به گزارش ایرنا، روستای پالنگان (پلنگان) از توابع شهرستان کامیاران، یکی از روستاهای زیبا و تاریخی استان کردستان است که در ابتدای منطقه اورامانات قرار دارد.

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-03-19 14:25:00Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-03-19 14:25:00Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-03-19 14:26:01Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-03-19 14:30:01Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-03-19 14:25:16Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-03-19 14:25:37Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-03-19 14:26:19Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-03-19 14:26:39Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-03-19 14:27:00Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-03-19 14:27:19Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-03-19 14:27:39Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-03-19 14:27:59Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-03-19 14:28:20Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-03-19 14:28:40Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-03-19 14:28:55Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-03-19 14:29:14Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-03-19 14:29:40Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com