مراحل آخر نصب سنگ مزار مرحوم نوروزی

0
406

سنگ مزار کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس در حال نصب است.
به گزارش تارنماهای ورزشی، کارهای تهیه و نصب سنگ مزار مرحوم هادی نوروزی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس در حال انجام است و به نظر می‌رسد تا چند روز دیگر این سنگ قبر بر سر مزار این مرحوم نصب شود.

723071_656

نوروزی در بامداد روز پنجشنبه ۹ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۴ صبح بر اثر ایست قلبى درگذشت. انتقال او به بیمارستان آتیه تهران هم نتیجه‌ای در پی نداشت.