مدیر مسئول روزنامه اعتماد مجرم شناخته شد

0
167

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان به نقل از تسنیم، علی اکبر کسائیان در گفت‌وگو با خبرنگار این رسانه اظهار داشت: در جلسه امروز دادگاه مطبوعات با ریاست قاضی مدیر خراسانی و حضور اعضای هیئت منصفه دادگاه مطبوعات، به پرونده روزنامه اعتماد و سایت تابناک رسیدگی شد.

وی افزود: در این جلسه مدیر مسئول روزنامه اعتماد (الیاس حضرتی) به اتهام نشر مطالب خلاف واقع از طریق نشر اکاذیب با هدف تشویش افکار عمومی با آرای اعضای هیئت منصفه دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد.

دبیر هئیت منصفه دادگاه مطبوعات بیان کرد: هیئت منصفه دادگاه مطبوعات مدیر مسئول روزنامه اعتماد را مستحق تخفیف ندانستند.همچنین در ادامه این جلسه مدیر مسئول سایت تابناک (محمدرضا عربلو) به اتهام نشر مطالب خلاف واقع مجرم شناخته شد اما به اتهام توهین مجرم شناخته نشد.

کسائیان بیان کرد: ضمنا با اکثریت آراء متهمان مستحق تخفیف دانسته شدند.