مدیرعامل معزول بانک ملت بازداشت شد

0
154

خبرگزاری فارس اعلام کرد مدیرعامل معزول بانک ملت با دستور مراجع قضایی و توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده است.

فارس در خبری که امروز منتشر کرده آورده است:”  علی رستگار مدیرعامل معزول بانک ملت با دستور مراجع قضایی و توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده است.”
در این گزارش آمده است، پس از مدتها کار شناسایی و اطلاعاتی یک شبکه فساد بانکی در کشور کشف شده که رستگار مدیرعامل معزول بانک ملت یکی از اعضای این باند است.

رستگار یکی از مدیرانی بود که در جریان افشای حقوق‌های نجومی مدیران دولتی و بانکی از سمت خود استعفا کرده بود.

پیش از این اطلاعات سپاه پاسداران از ورود این نهاد به مسئله فیش های حقوقی خبر داده بود.