مداح معروف به خودروی مردم تیراندازی نمود

0
131

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان؛ طبق اخبار منتشرشده در سایت ها ، خودروی یک مداح، حدود ۵ شب قبل در یکی از اتوبان های درون شهری تهران با یک پژو ۲۰۶ که زوج جوانی در آن بودند تصادف می کند. بعد از تصادف و درگیری لفظی ، این مداح ، با سلاح کمری ۵ تیر به سمت خودروی این افراد شلیک می کند و بعد هم با هم فرار می کنند!

جالب آنکه در پی انتشار خبر هفت تیر کشی مداح مشهور در اتوبان بابایی، رسانه هایی از نوع خاص چون ندای انقلاب؛ مدعی شده اند که این مداح مشهور با خانواده در خودرو بوده واز سوی اراذل واوباش مورد حمله قرار گرفته است که مجبور به استفاده از اسلحه شده است!؟

شایان ذکر است که سرنشینان خودروی که ادعا شده اراذل واوباش بودند و مزاحم خودروی مداح مشهور ورعیت شده اند یک زن ومرد جوان که با ادبیات مداحان سوسول بوده اند و جالب آنکه اگر طرف مقابل اراذل واوباش بوده اند چرا بجای اینکه آنها فرار کنند به کلانتری مراجعه کرده اند واقدام به گزارش حادثه وشکایت نموده اند!؟