مخروبه‌ای به اسم مدرسه

0
158

در حاشیه شهر اهواز مناطق محرومی وجود دارند که با وجود این‌که در جوار چاه‌های نفت هستند، اما وضعیت بغرنج آن تضاد عجیبی از درد و رنج بسیار مردم در کنار ثروت ملی نفت به نمایش گذاشته است؛ مناطقی که دارای کلاس‌هایی هستند که بیش از آن‌که شبیه مدرسه باشند، مخروبه‌هایی با نیمکت‌های شکسته و اتاق‌هایی تاریک می‌نمایند که دانش‌آموزان آن در پناه کورسوی نور خورشید که از پنجره یا در کلاس فضای تاریک را قدری روشن می‌کند، الفبای زندگی را مشق می‌کنند تا آینده‌سازان فردای این کشور باشند.

تصاویر از ایسنا

234955_718 234956_576 234957_681 234958_741 234959_648 234960_459 234961_225 234962_865 234963_515 234964_315 234965_266 234966_641 234967_685 234968_556 234969_357 234970_146 234971_959 234972_541 234973_220 234974_289