مخالفت دادستانی با درخواست کمیسیون اصل ۹۰مجلس جهت حضور نرگس محمدی در این کمیسیون

0
153

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی طی نامه ای مخالفت دادستانی تهران با اعزام نرگس محمدی جهت حضور در این کمیسیون را به وکلای وی ابلاغ کرد.

 نرگس محمدی پس از سه دوره بازداشت در سلول های انفرادی، دو شکایت تقدیم کمیسیون اصل ۹۰مجلس شورای اسلامی کرده بود که آخرین آن در آبان ماه سال گذشته توسط وکلایش به ثبت رسید.

او در این شکایتنامه از کمیسیون اصل ۹۰خواسته بود تا با تمهیدی جهت حضور او در کمیسیون اصل۹۰ به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات شهروندان، وقتی را تعیین و به دادستانی و وکلا ابلاغ کند.

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر٬ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پس از دو نوبت ملاقات و جلسه با وکلای خانم محمدی اقدام به تعیین زمان و حضور شاکی و انتقال از زندان به کمیسیون نموده و درخواست را به دادستانی تهران تقدیم کرده بودند که دادستانی تهران با اعزام محمدی و حضور او در کمیسیون مخالفت نموده است.