معون فرهنگی قوه قضائیه: مخالفت با چند همسری انکار قرآن و اسلام است

0
160

حجت الاسلام هادی صادقی، معاون فرهنگی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی، گفته است که هیچ قانونی نمی تواند تعدد زوجات از سوی مردان را منع کند و منع این حق مردانه به منزلۀ انکار قرآن است، زیرا، قرآن صراحتاً با حق مردان برای اختیار کردن زوج های متعدد موافقت کرده است.

معاون فرهنگی قوۀ قضاییه بر برتری شرعیت نسبت به قوانین تأکید کرده و گفته است که در قانون جدید سعی شده نسبت به این حق شرعی مردان سخت گیری هایی صورت بپذیرد که در هر حال از نظر حجت الاسلام صادقی پذیرفتنی نیست زیرا خلاف شرع و خلاف نص صریح قرآن است.

گفتگوی خبرگزاری فرانسه با دکتر مصطفی آزمایش، پژوهشگر علوم دینی را در همین رابطه بشنوید

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در توضیح این “سختگیری ها” معاون قوۀ قضاییه گفته است : در قانون قدیم حق مردان در اختیار کردن چند همسر منع نشده بود، اما، برای آن شروطی در نظر گرفته شده بود از جمله موافقت همسر اول در صورتی که مثلاً شوهر بدون دلیل موجه قصد اختیار کردن زن دوم یا سوم را داشته باشد. حجت الاسلام صادقی در ادامه افزوده است : “در قانون جدید سعی شده که این روند را قدری سختگیرانه تر کنند.”
وی در پایان گفته است “اصل ازدواج مجدد مرد را کسی نباید انکار کند، اما، در مقام اجرا قرآن شرط را بر رعایت عدالت گذاشته است.”