محکومیت یک درویش غیر روحانی در دادگاه ویژه روحانیت

0
114

آقای عباس صالحیان از دراویش گنابادی ساکن شهرستان گلپایگان، در دادگاه ویژه روحانیت به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

آقای عباس صالحیان از دراویش گنابادی ساکن گلپایگان به اتهام «ارتکاب فعل حرام از طریق ترویج عقاید فرقه صوفیه گنابادی»، بی‌اینکه روحانی باشد، در دادگاه ویژه روحانیت با قضاوت تقی بهرامی به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

در بخش‌هایی از رای دادگاه آمده است: «با اقرار متهم مبنی بر تشکیل جلسات فرقه که قهرا از مصادیق بارز تبلیغ و ترویج است، مجرمیت وی محرز و مستندا به مساله چهارم از لواحق تحریر الوسیله  امام و تبصره ماده ۴۲ آیین نامه دادسرا‌ها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، به شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌گردد» محکومیت این درویش گنابادی در دادگاه ویژه روحانیت و با استناد به آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت در حالی صورت گرفته که وی روحانی نیست و اقدام وی شرکت در مجالس درویشی آن شهر بوده است.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از مجذوبان نور، لازم به ذکر است که چندی پیش اداره اطلاعات شهرستان گلپایگان در ارتباط با آقایان عباس صالحیان و عمران دوست محمدی گزارشاتی را مبنی بر اقدام به ترویج و تبلیغ فرقه صوفیه به دادگستری آن شهرستان تقدیم می‌کند که دادسرا نیز پس از رسیدگی و احراز مجرمیت برای آقای عمران دوست محمدی قرار تعلیق و برای آقای صالحیان کیفرخواست صادر و پرونده را به دادگاه ارجاع می‌دهد.