محکومیت سه فعال کارگری به ۱ سال حبس تعزیری..!

0
102

سه نفر از فعالین کارگری استان کردستان و اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، به اتهام تبلیغ علیه نظام هرکدام به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از کمیته گزارشگران، بر اساس اطلاعیه‌هایی‌ که در تارنمای کمیته هماهنگی منتشر شده است، وفا قادری، بهزاد فرج الهی و خالد حسینی‌ بصورت غیابی در شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج و به ترتیب در روزهای ۱۱، ۱۲، ۱۵ تیرماه مورد محاکمه قرار گرفته‌اند.

قاضی با‌بایی، رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج، روز ۹ تیرماه نیز قالب حسینی‌، عضو دیگر کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری را به مدت یک‌ساعت مورد محاکمه قرار داد که نتیجه دادگاه هنوز ابلاغ نشده است.

گفتنی است روز سه شنبه ۴ تیرماه نیز خانواده یک فعال کارگری زندانی به نام جلیل محمدی به همراه برخی‌ فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی در اعتراض با بازداشت و عدم رسیدگی به وضعیت وی در مقابل دادگستری سنندج تجمع کرده بودند.