محمد یزدی رییس مجلس خبرگان شد

0
231

محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اکثریت آرای اعضای مجلس خبرگان رهبری ایران به ریاست این مجلس رسید.

“فارس” نوشته است که با انصراف شاهرودی و مؤمن از نامزدی ریاست مجلس خبرگان، رقابت میان آیت الله محمد یزدی و علی اکبر هاشمی رفسنجانی محدود شد و آیت الله یزدی توانست با کسب ۴۷ رأی از مجموع ۷۳ نمایندۀ حاضر در جلسه ریاست مجلس خبرگان را از آن خود کند. ۲۷ رأی باقی مانده به هاشمی رفسنجانی رسید که به این ترتیب از دستیابی به ریاست مجلس خبرگان بازماند.

به گزارش تسنیم، انتخابات ریاست مجلس خبرگان در دو دور برگزار شد که در دور اول، محمد یزدی، محمد مؤمن و هاشمی رفسنجانی کاندیدا شدند. البته هاشمی شاهرودی نیز کاندیدا شده بود که نهایتاً، از کاندیداتوری انصراف داد.

در دور نخست، محمد یزدی و هاشمی رفسنجانی با کسب اکثریت نسبی آرا به دور دوم انتخابات راه یافتند و آیت‌الله مؤمن از کسب اکثریت نسبی باز ماند.

در دور دوم انتخابات نیز محمد یزدی و اکبر هاشمی رفسنجانی دو کاندیدای ریاست مجلس خبرگان رهبری بودند که در جریان رأی‌گیری، نهایتاً محمد یزدی با کسب ۴۷ رأی (اکثریت آرا) رئیس مجلس خبرگان رهبری شد.

هاشمی رفسنجانی نیز با ۲۴ رأی از کسب اکثریت آرا باز ماند.