محمد نوری زاد: کلید گاوصندوق های زیارتگاه های اهل حق در اختیار اوقاف است

0
984

 محمد نوری زاد در دیدار از مزار سلطان اسحق با بیان این مسئله که کلید گاوصندوق های زیارتگاه های اهل حق در اختیار اوقاف است پرده دیگری از دزدیهای نظام را برملا نمود.

متن کامل نوشتار ایشان  که در فیس بوک شخصی ایشان انعکاس یافت در پی می آید:

 هشت:

 سلطان اسحق

 استان کرمانشاه را می شود کانونی از همزیستیِ صمیمانه ی نحله های فکری و اعتقادی و مرامی دانست. ” اهل حقِ” کرمانشاه که یکی از مظلوم ترین و بی آزار ترین و البته آسیب دیده ترین اقشار کرمانشاه اند و دربسیاری از نقاط کشور پراکنده اند، به چند زیارتگاه علاقه ی ویژه ای دارند که سلطان اسحق یکی از آنهاست. مزار سلطان اسحق در منطقه ی اورامانات واقع است و اهل حق، اجتماع سالانه ای از دیر باز در اینجا بپا می کنند. شاید این زیارتگاه ویکی دوتای دیگر تنها مکانهایی باشند که دایر اند و اهل حق ازهمه جا به زیارت این اماکن شتاب می کنند.

 برای منِ نوری زاد بسیار جای شگفتی داشت که بدانم چرا مأموران اطلاعات، همه ی جمخانه های اهل حق را در شهرهای مختلف تعطیل کرده اند و اجازه ی هیچ اجتماعی و دورهم جمع شدنی به اهل حق نمی دهند، اما چرا این زیارتگاه و چند تای دیگر را واگشوده اند؟ دلیلش را البته دانستم. و البته نیز بسیار متأسف شدم. رازش این است: در این زیارتگاهها گاوصندوقهایی تعبیه شده که مردم نذورات خود را در آنها می ریزند. کلید این گاوصندوقها در دست اداره ی اوقاف است. اوقافی ها، هرازگاهی می آیند و “غبار روبی ” می کنند و پولها را بر می دارند و می روند. کاسبی از این بهتر؟ حالا اهل حق اجازه ی استخدام و تحصیل و اجتماع ندارند که نداشته باشند. پولشان را عشق است. نقد و بی مزاحمت.