محمد ری‌شهری: احمدی‌نژاد ایمان غیرشیعیان را واقعی نمی‌دانست

0
218

محمد ری‌شهری در جلد پنجم کتاب خاطرات خود نوشته که محمود احمدی‌نژاد معتقد است افراد غیرشیعه دارای «ایمان واقعی» نیستند و مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی را «امام زمان» هدایت می‌کند.

 ری‌شهری در این کتاب که در برگیرنده دو دهه سرپرستی حج توسط اوست به نقل بخش‌هایی از سخنرانی احمدی‌نژاد در چادر بعثه علی خامنه‌ای در «منا» پرداخته است.

وی نوشته احمدی‌نژاد در سخنرانی خود مدعی بود «امام زمان جهان را اداره می‌‏‌کند و هدایت شخص ایشان {احمدی‌نژاد} هم با خود امام زمان است.

ری‌شهری افزوده احمدی‌نژاد سخنرانی خود در دانشگاه کلمبیای آمریکا و قضایای هسته‏‌ای را هم هدایت «امام زمان» می‌دانست.

این روحانی در خاطرات خود آورده رئیس دولت‌های نهم و دهم در سخنان خود مدّعی شده بود سایر مسلمانان «ایمان واقعی» ندارند و «حج‌‏ّشان هم حج» نیست که این مطلب بازتاب خوبی نداشت.

به گزارش دیگربان؛ ری‌شهری اضافه کرده در آن زمان توصیه کرده بود نوار آن سخنرانی به ایران منتقل نشود، چراکه این سخنان نه برای نظام جمهوری اسلامی خوب بود و نه برای شخص ایشان.