محمد اشرف غنی با فرار خود برنامه طرح انتقال را بر هم زد

0
226

زلمی خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا در گفتگویی با فایننشال تایمز بیان داشت بر اساس این طرح، با آنکه نیروهای امارت اسلامی به دروازه های کابل رسیده بودند، غنی تا رسیدن به توافقی روی حکومت آینده به قدرت باقی می‌ماند.

هرات نیوز که فرار غیر منتظره غنی باغث سقوط حکومت و روی کار آمدن امارت اسلامی در ۱۵ آگوست شد.

خلیلزاد در ادامه افزود، این امر باعث روند تخلیه پر هرج و مرج و نیز پایان مذاکرات دوحه نیز شد.

خلیلزاد به فایننشال تایمز گفت: حتی در نهایت امر، ما با طالبان (امارات اسلامی) توافق کردیم که به کابل نروند.