محمدحسين بابايی٬ فرمانده سپاه مازندران: دشمن بدنبال اجرای راهبرد حجاب‌گریزی است

0
498

محمدحسين بابايی٬ فرمانده سپاه مازندران با انتقاد از عملکرد دولت يازدهم در حوزه «حجاب و عفاف» گفته «دشمنان» در پی اجرای راهبرد «حجاب‌گريزی» هستند.

بابايی با تاکيد بر اينکه وضعيت رعايت «امر الهی» حجاب و عفاف در جامعه ايران خوب نيست٬ نسبت به ادامه اين روند هشدار داده است.

به گفته وی در صورت رعايت نکردن حجاب٬ در اعتقاد‌ مردم «سستی» ايجاده شده و در نهايت اين مساله زمينه‌ساز «فقر» و «فساد» می‌شود.

اين فرمانده سپاه اضافه کرده که دولت يازدهم وظيفه دارد قانون حجاب و عفاف را پياده کند و کسی نمی‌تواند در اجرای آن از خود اجتهاد کند.

به گزارش دیگربان؛ وی از برخی اظهارات حسن روحانی در زمينه حجاب نيز انتقاد کرده و بعضی دولتی‌ها را متهم به داشتن نگاه ليبراليستی در اين حوزه کرده است.

اين فرمانده سپاه همچنين گفته «حجاب گريزی» از راهبرد «دشمن» در جنگ فرهنگی و نرم عليه جمهوری اسلامی است.