محمدجواد کریمی قدوسی: هیات نظارت بر برجام یک گزارش هم نداده است

0
125

محمدجواد کریمی قدوسی٬ نماینده مجلس با انتقاد از «عملکرد ضعیف» هیات نظارت بر برجام گفته که این هیات «حتی یک برگ گزارش هم ارائه نکرده است.»

کریمی قدوسی افزوده «ترکیب هیئت نظارت بر برجام به نحوی است که مجری ناظر هم هست و این مهم‌ترین مشکل این هیئت است.»

به گفته وی ۹ نفر عضو این هیات هستند که «متاسفانه تاکنون هیچ گزارشی از این هیئت درخصوص روند اجرای برجام بیرون نیامده است.»

به گزارش تانمای دیگربان، این نماینده مجلس همچنین گفته «گزارش وزارت خارجه نیز آنقدر ضعیف و مساله دارد بود که دانسته یا نادانسته اصل برجام را زیر سوال برده است.»

وی اضافه کرده «اگر ضرورت داشته باشد مجلس موضوع تحقیق و تفحص از اجرای برجام را در دستور کار خود قرار می دهد.»