محسن رضائی به شکست‌های پی در پی اتمی و امنیتی نظام از طریق نفوذ گسترده در رژیم اعتراف کرد

0
249

محسن رضائی در گفتگو با خبرگزاری مهر بیان کرد: نمونه این آلودگی امنیتی، آن است که در کشور به طور گسترده یک آلودگی امنیتی پیدا شده است و نمونه آن این است که کمتر از یک سال، سه رویداد امنیتی اتفاق افتاده است؛ دو انفجار و یک ترور.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تائید کرد: قبل از این، از اسناد به کلی سری هسته‌ای ما سرقت شده است و قبل از آن چند ریز پرنده مشکوک آمدند و کارهایی انجام دادند. پس معلوم است آلودگی امنیتی پیدا کرده‌ایم.