محسنی اژه ای: روزنامه واشنگتن پست برای خودش درخواست کرده

0
197

خبرنگاری با اشاره به پیشنهاد روزنامه واشنگتن پست مبنی بر اعزام یک دبیر ارشد به دادگاه جیسون رضاییان، از سخنگوی قوه قضاییه موافقت یا عدم موافقت از این پیشنهاد را جویا شد که محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی در پاسخ گفت: روزنامه درخواست کرد که کرد، برای خودش درخواست کرده است.

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان؛ وی ادامه داد: قوه قضاییه یک دستگاه مستقل است که بر اساس دستگاه خود عمل می کند.

معاون اول قوه قضاییه همچنین در مورد علنی یا غیرعلنی برگزار شدن جلسه فردا(سه شنبه) دادگاه جیسون رضاییان گفت: علنی بودن یا نبودن به تشخیص قاضی پرونده و بر اساس موازین و محتوای پرونده است و من یا کسی دیگر حق اظهارنظر نداریم.