محسنی اژه‌ای: بازداشت ١٠٠ نفر و یک «عضو دفتر تحکیم وحدت» در ارتباط با حمله به سفارت عربستان سعودی

0
196

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی می گوید تاکنون١٠٠ نفر در ارتباط با حمله به سفارت عربستان سعودی بازداشت شده اند که تعدادی از آنها آزاد شدند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای تاکید کرد در میان این افراد، فردی که «بعضی از دستورات» در حمله به سفارت را صادر کرده بود نیز بازداشت شده است. این مقام قوه قضائیه بدون ذکر نام این فرد، او را از افرادی که ده سال قبل از یکی از دانشگاه‌های استان شمالی ایران اخراج شده بود، معرفی نمود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: این فرد «یکی از عناصر فعال دفتر تحکیم وحدت بوده و جزو افرادی است که در این ماجرا دخیل بوده است».

دفتر تحکیم وحدت یک سازمان دانشجویی در ایران است که ابتدا با گرد هم آمدن «انجمن‌های اسلامی» دانشکده‌های گوناگون در سال ۱۳۵۹ به عنوان «مرکز انجمن‌های اسلامی دانشجویان» پاگرفت و در سال ۱۳۶۱ به طور رسمی تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیش از این معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی از دستگیری «عامل بیرونی» حمله به سفارت عربستان سعودی در خارج از ایران و انتقال وی به داخل کشور خبر داده بود.

به گزارش رسانه های درون مرزی، محسنی اژه‌ای درباره دسته دوم افرادی که مقابل سفارت عربستان تجمع کرده بودند، گفت: این افراد مظنون هستند که آیا با انگیزه آتش زدن و ورود به سفارتخانه تجمع را انجام داده بودند و یا بین آنها دشمن نفوذ کرده بود. در حال حاضر این موضوع در دست بررسی قرار دارد اما شواهدی وجود دارد که دشمن در این ماجرا دست داشته و برای سوءاستفاده از عناصری استفاده کرده است.

سخنگوی دستگاه قضایی در رابطه با فردی که در ارتباط با سفارت عربستان بازداشت شد، گفت: این فرد ۱۰ سال قبل دانشجوی اخراجی در یکی از استان‌های شمالی کشور بوده که یکی از عناصر فعال دفتر تحکیم هم به شمار می‌آمده است. وی به صورت غیرحضوری دروس طلبگی را خوانده و جزو افرادی بوده که در این ماجرا دخیل بوده و برخی دستورات را داده است. حال اینکه این فرد چه انگیز‌ه‌ای داشته و یا اینکه تمامی تخریب‌ها به دستور وی بوده یا خیر مسائلی است که نمی‌شود در حال حاضر در رابطه با آن قضاوت کرد.