محرومیت کسری نوری از حق ملاقات با خانواده

0
112

کسری نوری، فعال حقوق دراویش که از زمان انتقال مجدد به زندان عادل آباد، از استفاده از حق ملاقات با خانواده خود محروم است.

پس از انتقال مجدد کسری نوری به زندان عادل آباد٬ خانواده این درویش زندانی پس انتقال وی برای ملاقات، راهی زندان عادل آباد شدند که مسئولان ملاقات زندان اجازه انجام ملاقات کابینی را به آنها نداند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان ازمجذوبان نور؛ مسئولان بخش ملاقات زندان با بیان اینکه حضور کسری نوری بصورت “تحت الحفظی” بوده است بدون توضیح بیشتر امکان انجام ملاقات این فعال حقوق دراویش را با خانواده خود، مهیا نکرند.

هفته گذشته مجذوبان نور از انتقال مجدد کسری نوری به زندان عادل آباد خبر داده بود.

کسری نوری که هم اکنون در حال سپری کردن محکومیت چهار سال و نیم خود است، در دی ماه سال گذشته نیز، پس از تحمل دو سال حبس در زندان عادل آباد، از سایر دراویش این زندان جدا و به زندان نظام شیراز انتقال داده شد.